Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımıza Özel Yatırım ve Gayrimenkul Hukuku

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yatırımlarının düzenlenmesi  ve hukuki sorunların giderilmesi amacıyla bünyemizde özel bir birim bulunmaktadır.

Hukuk ve ceza davalarının takibinin yanı sıra; yurt dışında taşayan ve birikimlerini ülkemizde değerlendirmek isteyenler için  gayrimenkul yatırım sektöründe müvekillerinin doğru yatırıma yönlendirme hizmetinden, tapu aşamasını ve mülklerden elde edilen rantın değerlendirilmesini kadar her kademede hizmet veren hukuk ofisimiz, özel danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Yatırım için doğru yönlendirilmenin yapılması, edinilen mülkün imar mevzuatına uyumu, gerekli ruhsatların alınması ve takibi, imar planı değişiklikleri konusunda çalışmaların yaptırılması ve takibi ile kiralama hizmetlerimiz arasındadır.

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Lider Hukuk Ofisi'nin konusunda uzmanlığını kanıtlamış Gayrimenkul Hukuku avukatları. Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslı Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı, Gayrimenkul Kamulaştırma Bilirkişi yetki belgesine sahip Harita Mühendisleriyle birlikte Kentsel Dönüşüm Hukuku konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Avukatlarımız Kentsel Dönüşüm konusunda ortaya çıkabilecek hukuki süreçte sözleşme hazırlanmasından, uyuşmazlıkların giderilmesine kadar her aşamada uzmanlar eşliğinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM çerçevesinde;

Büyük ve orta ölçekli gayrimenkullerin ve kentsel dönüşüme girecek nitelikteki yerlerin mülk sahibi ve yatırımcı ilişkisini kurmak, 

Kentsel dönüşümle ilgili gayrimenkullerin ön fizibilite çalışmalarını hazırlamak 

Bireysel ve kurumsal yatırımcıların beklentilerine göre yatırım stratejisi oluşturmak ve sözleşme hazırlamak

Kentsel dönüşüm projelerinde mülk sahiplerinin bir araya getirilerek taraflar arasında çözüm odaklı stratejilerin geliştirilmesini sağlamak ve anlaşma zemini hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti vermek, 

Kentsel dönüşüm uzmanlarımızın hazırlayacağı yol haritası eşliğinde hukuki açıdan, 

bina, site ve yapı adası bazında yapılan uygulamalarda tüm adımları takip ederek yönetiminin sağlanması konularında hizmet verilmek,

Bina Deprem Risk Raporu’nun Bakanlık onayı. 

Bina Ortak Karar Protokolü’nün hazırlanması.

Kira yardımı ve kredi desteği ile ilgili hukuki bilgilendirme ve danışmanlık işlemleri

Yeniden Yapım öncesi tüm ruhsat projelerinin hazırlanması ve ilgili belediyeden yada kurumdan inşaat ruhsat izninin çıkarılması.  

İnşaat tamamlandıktan sonra iskan ve tapuların çıkarılması konularında hukuki destek,

 • Riskli yapı tespitinden, binanın yıkımına ve tekrar yeni binanıza taşınana kadar geçen tüm süreçte maliklere uzman desteği verilmesi
 • Riskli Yapı tespiti akabinde yıkım ve yeniden inşa sürecini kapsayan dönemde sürecin hukuki takibinin yapılması
 • İnşaat şirketleri ve apartman yönetimi toplantılarına katılarak, tarafların izlemeleri gereken yolları göstermek
 • Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili mevzuata aykırı yapılan kat malikleri kurulu toplantılarında alınan kararların iptali davalarının takibi
 • Hukuki sürecin yönetimi için malikler arasında yapılan toplantılarda maliklerin bilgilendirilmesi
 • İnşaat şirketi ve apartman yönetimi ile görüşmelerde baz oluşturacak inşaat/yatırım hukuki ve teknik sözleşmelerinin hazırlanması
 • Apartman yönetimine inşaat süresince sözlü veya yazılı olarak danışmanlık yapılması
 • Kaba inşaat sürerken müteahhidin sözleşmeye uymasının sağlanması için hukuki yardımda bulunulması ve gerekirse ihtarname çekilmesi

Kat malikleri ve apartman yönetiminin SPK Değerleme Şirketi gibi diğer taraflarla olan sözleşmelerinin hazırlanması da hizmetlerimizden bir kaçıdır.

Marka Yönetimi ve Franchising

Lider Hukuk Ofisi,  yerli ve yabancı müvekkillerine şirketler ve ticaret hukuku konularında hukuksal destek, danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta, yabancı yatırımcıların ülkemizdeki, Türk yatırımcıların da yurt dışındaki ticari yatırımlarına yön vermekte, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde önemli rol oynamaktadır.

İşinizin değerine değer katacak doğru yönlendirmelerin yanısıra marka danışmanlığı ve patent hazırlanması sürecinde hazırlık ve müzakere konularında danışmanlık hizmeti vermekte, sözleşmeden doğabilecek ileriye dönük her türlü sorunun çözümünde aktif olarak çalışmaktadır.

Markanızın doğru ve güçlü şekilde temsil edilmesi, markanın kimliğini, prestijini, gücünü yansıtması ve markanıza ticari değer katacak tüm çalışmaların etkin ve doğru şekilde kullanılması amacıyla kurulan özel birimimizde çalışmalar profesyonelce yürütülmektedir.

İnteraktif Marka Danışmanlığı hizmetimizin yanısıra;

franchise
lisans 
patent 
distribütörlük
tanıtım ve 
yatırım da 
hukuki danışmanlık hizmetlerimiz arasındadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku'nun işçi ve işveren yönünden ilişkilerin düzenlenmesi çalışmaların ana konusunu oluşturmaktadır. 

Hukuk ofisimiz, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, 

hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, 

işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin belirlenmesi, 

işçi performans değerlendirme programları

insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek verilmesi,

işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

Ayrıca 

Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması, 

Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile hali, 

İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık , dava açılması ve takibi

Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması, 

İş sözleşmelerinin güncellenmesi veya  yeniden düzenlenmesi, 

İşyerinde tutanak tutulması, 

savunma istem yazıları, 

ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması, 

İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması

Sendikal  faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili konularda çalışmalarını sürdürmektedir

Gündemin sağlıklı ve güvenilir şekilde takip edildiği hukuk ofisimizde özellikle son günlerin gündemdeki konusu MOBİNG ve kötü niyet tazminatı konularında özel hizmet sunulmaktadır. 

İşçi açısından ihbar, kıdem ve işe iade  davalarının açılması ve takibi,  

 • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin hesaplanması
 • İşçi ve iş yeri güvenliği konusunda danışmanlık hizmeti
 • Çalışanların haklarının korunması 
 • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi de yapılmaktadır.
 • Basın iş hukuku davaları da uzmanlık konularımız arasındadır. 

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Lider Hukuk Ofisi,  yerli ve yabancı müvekkillerine şirketler ve ticaret hukuku konularında hukuksal destek, danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta, yabancı yatırımcıların ülkemizdeki, Türk yatırımcıların da yurt dışındaki ticari yatırımlarına yön vermekte, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde önemli rol oynamaktadır. 

 

Ticari sözleşmelerin hazırlanması sürecinde hazırlık ve müzakere konularında danışmanlık hizmeti vermekte, sözleşmeden doğabilecek ileriye dönük her türlü sorunun çözümünde aktif olarak çalışmaktadır. 

 

Ticari sözleşmelerin hazırlanması, kredi ve proje finansmanı sözleşmeleri, 

gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, 

ipotek ve rehin sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, 

şirket birleşme ve satın alımlarına yönelik sözleşmeler, 

tedarik sözleşmeleri, 

finansal kiralama sözleşmeleri, 

telif sözleşmeleri

franchising  sözleşmeleri

lisans sözleşmeleri

marka sözleşmeleri

distribütörlük sözleşmeleri, 

yatırım sözleşmeleri

şirket kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri

sözleşmeye bağlı her türlü uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

Ayrıca 

 • Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
 • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
 • İrtibat bürolarının kurulması
 • Hisse Senetleri ve Tahvillerle ilgili İşlemler
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
 • Sermaye Artırımları ve İndirimleri
 • Menkul Kıymetlerin Yönetimi ve Edinimi
 • Şirket alım ve satımları
 • Genel kurul toplantıları yapılması da hizmetlerimiz arasındadır.

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans konusunda uzman olarak çalışmalarını sürdüren Lider Hukuk Ofisi'nin  avukatları, finans, faktöring, varlık yönetim şirketleri, ulusal ve uluslararası finansal kiralama şirketlerine her türlü danışmanlık hizmeti vermekte ve davalarını başarıyla yürütmektedir.

Hukuk ofisimiz ayrıca, 

İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar
Kredi sözleşmeleri alanında hukuksal destek
Leasing ve faktöring alanında hukuksal destek Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi
İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi
Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması
Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF ilgili hukuksal işlemler
Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi
Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi hizmetlerini vermektedir.

 

Sağlık Hukuku

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulamaları Merkezi'nde Sağlık Hukuku Eğitim programını başarı ile tamamlayarak sertifika sahibi olan uzman avukatlarımız sektörel faaliyetlerden doğan her türlü uyuşmazlığın çözümü ile ilgili hizmet vermektedir. 

Özellikle sağlık sektöründe yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzman kadrosuyla çalışmalarını sürdüren ekibimiz, hastane ve  polikliniklerin kuruluşundan hizmetlerinin devamına ve kapanışına kadar geçen süreçte, her aşamada sağlık hukuk danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. 

Sağlık konusunda ortaya çıkan her uyuşmazlığın çözümünde, şikayet konularının çözüme ulaştırılmasında, dava öncesi ve süresinde hizmetlerine devam eden uzman ekibimiz ayrıca ;

gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması

klinik araştırmalarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, 

sınai mülkiyet davalarının takibi

Hekimlerin ve sağlık hizmeti verenlerin tıbbi uygulama hatalarından kaynaklanan sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin davaların takibi

idari işlemlerle ilgili danışmanlık hizmeti

kurumun insan kaynakları birimleri ile iletişim

kurumda çalışan kişilerin istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün  prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesi

ilaç hammaddelerine ilişkin alım ve satım sözleşmelerinin hazırlanması 

yapılan çalışmaların mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ve gerektiği takdirde yeniden  tanzim edilmesi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

İcra İflas Hukuku

Lider Hukuk Ofisi, bireysel ve kurumsal müvekkillerin icra takip işlerini titizlikle yürütmektedir. 

 Hukuk Ofisimiz her türlü icra hukuku davalarının alınması ve takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin gibi alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılınması, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir. 

 Özellikle şirket borçları konusunda şirketin finansman anlayışı ve işletme yapısının düzenlenmesi gibi özel durumlarda uzmanlar eşliğinde danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 İflas hukuku işlemlerinde borca batık durumda olan şirketlerin iyileştirme projelerinin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti de vermekte olan hukuk ofisimiz, iflas erteleme davalarında şirketleri temsil etmektedir.

 Bankaların kredi  sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi konularında uzmanlar eşliğinde alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için dava takibi işlerini de çözüme odaklı bir hizmet anlayışı ile hızlı ve güvenilir şekilde yürütmektedir.

 

Alacağın tahsili işlemleri, 

Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması

 Rehnin/İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip, 

 İhalenin feshi ve ödeme sözleşmelerinin hazırlanması 

 İcra takibi hazırlanması ve takibi

 Haciz işlemleri

İtirazın iptali ve kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi

İflas hukuku işlemleri

İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi

Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi

Yedieminliği suistimal davalarının açılması

Gayrimenkul Hukuku

Lider Hukuk ve Danışmanlık Ofisi;  son yıllarda hızla gelişme gösteren gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul yatırım danışmanlığı konularında da uzman kadrosuyla  hizmet vermektedir. 

 

Ülkemizin yükselen trendi gayrimenkul yatırım sektöründe müvekillerinin doğru yatırıma yönlendirme hizmetinden, tapu aşamasını ve mülklerden elde edilen rantın değerlendirilmesini kadar her kademede hizmet veren hukuk ofisimiz, özel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

 

Yatırım için doğru yönlendirilmenin yapılması, edinilen mülkün imar mevzuatına uyumu, gerekli ruhsatların alınması ve takibi, imar planı değişiklikleri konusunda çalışmaların yaptırılması ve takibi hizmetlerimiz arasındadır.

 

Ayrıca kira hukuku, mülklerin yönetim planlarının geliştirilmesi, gerekli sözleşmelerin yapılması, site yönetim planını hazırlanması ve site yönetimi yapan firmalarla direk bağlantıya geçilmesi de çalışmalarımız arasında yer almaktadır. 

 

Gayrimenkul ve inşaat hukuku dallarında ayrıca;

 

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması
 • Tapu tesis davaları açılması ve takibi, 
 • Tapu iptal davaları açılması ve takibi, 
 • Tapu tescil davaları açılması ve takibi
 • Kamulaştırma davaları davalarının açılması ve takibi
 • Kamulaştırmasız el atma davalarının açılması ve takibi
 • Ortaklığın giderilmesi ( İzale-i Şüyu ) davalarının açılması ve takibi
 • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi
 • İntifa hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
 • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
 • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
 • Yapı kooperatifi kurulması, 
 • Yapı Kooperatifinin yönetimi,  
 • İmar durumu belirlenmesi
 • İnşaat ve işletme ruhsatı aşamaları
 • Alım-satım sözleşmeleri
 • Kira sözleşmeleri,
 • Yönetim planı uygulamaları  
 • Özellikle yurt dışındaki Türklerin ülkemizde mülk edinmesi ve edilen mülklerin değerlendirilmesi, yabancıların mülk edinmesi  konularında uzman ekibimiz hukuki danışmanlık ve gayrimenkul yatırım danışmanlığı konularında hizmet vermektedir. 

Ceza Hukuku

Müvekkillerimize ceza hukuku konusunda soruşturma aşamasından itibaren ihtiyaç duyulan her aşamada ve cezai yaptırım riski olan tüm konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

Lider Hukuk Ofisi'nin deneyimli avukatları, gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza dava konularında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki ve gerekse şüpheli vekili olarak temsil etmektedir.  

Tecrübesi kazandığı davalarla sabit deneyimli avukatlarımız soruşturmadan kovuşturmanın sonuna kadar yaşanan hukuki sürecin her aşamasında müvekillerinin yanında yer almakta büyük bir titizlik içinde süreci takip edip, müvekillerini temsil etmektedir. 

Ceza Davalarıyla ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,

Ceza Davalarında şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması

Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması

Sulh Ceza Hakimlikleri nezdinde gerekli işlemlerin yapılması

Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması

Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması

Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi

Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi

Temyiz dilekçesi hazırlanması

Duruşmaların titizlikle takibi

Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması

Hukuki Anlaşmazlıklarda Arabuluculuk Hizmeti

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, şahıslara arasında dava konusu olmuş yada olması muhtemel uyuşmazlıkların bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakereler yapılarak çözümlenmesi sürecidir.  

Özel bir eğitim programının tamamlanmasının ardından arabuluculuk sertifikasını alan hukukçular tarafından yönlendirilen bu süreçte, arabulucular, tarafların iletişimini kolaylaştırarak sonuca ulaşmayı  amaçlamaktadırlar. 

Tarafların kendi çözümlerini kendilerinin bulmalarına yardımcı olunduğu alternatif çözümlerin masaya yatırıldığı bu süreçte arabulucu tarafsız ve bağımsız bir kişi olarak görev yapar. . 

Arabuluculukta konuşulanlar ve ibraz edilen belgeler taraflar aksini istemedikçe gizlidir,kamuoyu ile paylaşılamaz. 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği çerçevesinde arabuluculuk eğitimini tamamlayan uzman kadromuz; taraflara yeni bir bakış açısı ve çerçeve kazandırarak, sorunları kısa sürede çözümlemeyi ilke edinmiştir.  Tarafları doğru bilgilendirerek, gerçekçi anlaşma seçeneklerini ortaya koyan uzman ekibimiz, ortak bir noktada fikir birliğine varılmasını sağlar.

Aile Hukuku ve Boşanma

Aile hukuku ve özellikle boşanma davalarında çözüm odaklı planlamaları ile tecrübesini ortaya koyan Lider Hukuk  Avukatlık ve Danışmanlık Ofisi; dava öncesi ve sırasında tecrübeli avukatlar nezaretinde neticeye direk ulaşır. 

Hukuk ofisimiz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlayarak, boşanma hukuku konusunda da danışmanlık hizmeti vermektedir. Gerektiğinde psikolojik destek konusunda da gerekli yönlendirmeleri yapan hukuk ofisimiz,sürecin müvekkiller açısından hasarsız atlatılması için uzman psikologlar eşliğinde özel çalışma programı da hazırlamaktadır.

EVLİLİKLERDE BOŞANMA KARAR VE KARARSIZLIĞI İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK VE DANIŞMANLIK 

Boşanma Danışmanlığı Hizmeti; hayati önem taşıyan bu süreci anne-baba ve çocuk açısından en az zararla atlatmanın yolunu bulup, gerekli desteği sağlama sürecini kapsar. Boşanma sürecinde çiftlerin bu sürece ne kadar hazır olduğu ve ortaya çıkabilecek psikolojik hasarın en aza indirilmesi ile karşılıklı saygının yitirilmeden sürecin tamamlanması konusunda destek hizmeti verilmektedir.

Ayrıca Lider Hukuk Ofisi; 

Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi,

Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi, 

Zina nedeniyle boşanma davası açılması ve takibi,

Terk nedeniyle boşanma davası açılması ve takibi,

Akıl-ruh sağlığının yitirilmesi nedeniyle boşanma davası açılması ve takibi,

Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi,

Nafaka davası  açılması, nafakanın yeniden belirlenmesi, nafaka alacaklarının tahsili için icra işlemlerinin yapılması ve takibi

Tazminat davaları, tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemlerinin yapılması,

Tanıma ve tenfiz davalarının açılması ve takibi

Velayet davaları açılması ve takibi

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet uygulayan eşin evden uzaklaştırılması da dahil her türlü koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması için gerekli müracaatların yapılması

Mal rejimi sözleşmelerinin( evlilik sözleşmelerinin) hazırlanması konusunda bilgilendirme, hukuki danışmanlık, sözleşme imzalanması konularında da hizmet vermektedir. 

Miras Hukuku

Lider Hukuk Ofisi Miras Hukuku dalında hukuki danışmanlık yapmanın yanı sıra Miras davalarında da hizmet vermektedir.  

Özellikle vasiyet hazırlanması, miras sözleşmelerinin oluşturulması konusunda çalışmalarını yürütmekte olan ofis avukatlarımız miras uyuşmazlıkları ve davalarına ilişkin detaylı birikime sahiptir.

Reddi miras, izale-i şüyuu, tereke tespiti, tasarrufun iptali, veraset ve intikal işlemlerinin yanı sıra,

Veraset ilamı alınması

Vasiyetnamenin iptali

Tenkis davası açılması

Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması

Mirasçılık belgesinin iptali davası

Muris muvazaası davaları açılması

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması konularında da detaylı çalışma yapmaktadır. 

İdare ve Vergi Hukuku

Lider Hukuk Ofisi'nin İdare ve Vergi Hukuku'nda uzmanlaşmış kadrosu, kamu hizmetlerinin temelini oluşturan, gerçek ve tüzel kişilerin idare ile olan ilişkilerini düzenleyen İdare Hukuku alanında müvekillerimizin karşısına çıkabilecek idari konularda idari başvuruların yapılması, dava sürecinin yürütülmesi gibi çalışmaları yürütmektedir. 

Vergi Hukuku alanında vergi yapılandırılması, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve transfer fiyatlandırması konularında da müvekillerine hizmet vermektedir. 

Ofisimiz ayrıca, özelleştirme, kamu hizmetleri, imtiyaz ve lisanslama, İmar Hukuku ve uygulamaları, çevre ve şehircilik, kamu malları hukuki rejimi ve vergi hukuku gibi özel gerçek ve tüzel kişilerin devletle herhangi bir şekilde ilişki içine girebileceği her konuda çalışmaları titizlikle yürütmektedir.

İdare ve Vergi Hukuku'nun 

 • Hukuka Aykırı İdari İşlemlerin İptaline İlişkin Davalar
 • İdari Para Cezaları, İtiraz Süreçleri ve İptal Davaları
 • İhale Hukukuna İlişkin İhtilaflar ve İhale Davaları
 • İmar Hukukuna İlişkin İhtilaflar, Çözüm Yolları ve İmar Davaları
 • İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar
 • Vergi Uyuşmazlıklarının Uzlaşma, Cezalarda İndirim ve Düzeltme Yoluyla Çözümü
 • Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Dava Yoluyla Çözümü
 • Vergi Suç ve Cezaları konularında uzmanlaşmıştır.